5 اسفند روز مهندس، موعدی است برای پاسداشت کسانی که تلاش میکنند یک ساختار عملیاتی و عملی از مفهومی ایجاد کنند. که شکوفایی تمدن بشر برآیند ایده های مهندسین تلاشگر است.

 

پنجم  اسفند زاد روز خواجه نصیر الدین طوسی، به خاطر علم او در ریاضیات و مثلثات روز مهندس نامیده شده است. از خواجه نصیرالدین طوسی تالیفات متعددی در رشته های علوم ریاضی، نجوم، منطق، علوم طبیعی و حکمت الهی باقیمانده است.

واقعیت این است که جامعه مدرن به مهندس و ذهنیت مهندسی بسیار نیازمند است. ذهنیتی که با ریاضی آشناست، محاسبه‌گر و عملگراست و در پی کسب حداکثر بهره‌وری از حداقل امکانات موجود است.

اما از نگاه بالاتر، مهندس نه یک اسم است نه یک رشته تحصیلی و نه وقتی که در یک دوره آموزشی سپری می‌کنیم؛هیچ کدام از این ها برای مهندس شدن کافی نیست. در واقع، مهندس یک مدل ذهنی و رفتاری خاص است. ذهنی دقیق و البته کاملاً منطقی. مهندسی به معنای واقعی با دو کلمه تمرکزگرایی و عملگرایی پیوند خورده است.  مهندسان از اصلی ترین کلید های رشد و تعالی اقتصادی و فنی هر اجتماعی هستند، متخصصینی که همواره برای هر مشکلی یا راهی خواهند یافت و یا راهی خواهند ساخت.

از طرف کلیه همکاران در شرکت فراتک پویش سبز، به تمام کسانی که مهندسی را درک کردند، و به تمام کسانی که خود را شبانه‌روز وقف کردند تا همگان شبانه‌روزی روشن داشته باشند، به تمام کسانی که لذتش را فهمیدند نه آنان که تنها به نامش خوانده شدند  روز مهندس را تبریک می گوییم.

 

 

engineer2_day_card10.jpg